Vitara má oči všade

Spoznajte technologické vychytávky, ktoré z nového Suzuki Vitara robia komfortné a bezpečné auto.

Parkovacia kamera

Displej zobrazí obraz snímaný zadnou parkovacou kamerou, takže počas cúvania pomáha zlepšiť viditeľnosť do priestoru za vozidlom.

Upozornenie na situáciu za vozidlom

Pri rýchlostiach cúvania neprevyšujúcich 8 km/h Vitara využíva dva bočné radarové snímače na zadnej časti vozidla, ktoré upozornia na autá blížiace sa k vozidlu z oboch strán počas cúvania von z parkovacieho miesta. Ak dôjde k detekcii približujúceho sa auta, vodičovi sa zobrazí vizuálna výstraha na multifunkčnom displeji a zaznie výstražný zvukový signál. Vitara tak zvyšuje bezpečnosť pri opúšťaní parkovacieho miesta, keď má vodič obmedzenú viditeľnosť po obidvoch stranách vozidla.

Viac funkcií. Viac bezpečnosti. Viac o RCTA.

 

Identifikácia dopravných značiek

Vitara používa na monitorovanie dopravných značiek monokulárnu kameru. V prípade, že deteguje dopravné značky (napr. obmedzená rýchlosť alebo zákaz predbiehania), zobrazí na displeji príslušný symbol, ktorý vodičovi pripomenie, okolo akej dopravnej značky vozidlo práve prešlo. V prípade detekcie viacerých značiek dokáže zobraziť tri symboly súčasne.

Viac funkcií. Viac bezpečnosti. Viac o systéme.

 

Adaptívny tempomat

Ak sa pred Vitarou nachádza iné auto, adaptívny tempomat aktivuje mikrovlnný radar na meranie vzdialenosti od tohto vozidla a automaticky zachováva odstup medzi autami v súlade s jedným z troch možných nastavení. Ak sa pred Vitarou nenachádza žiadne iné auto, systém udržiava rýchlosť, ktorú nastaví vodič (od 40 km/h).

Viac funkcií. Viac bezpečnosti. Viac o ACC.

 

Monitorovanie mŕtveho uhla

Zmena jazdného pruhu je teraz bezpečnejšia vďaka dvom bočným radarovým snímačom. Sú umiestnené vzadu po obidvoch stranách auta a dokážu zaregistrovať vozidlá v zadnom mŕtvom uhle a tiež vozidlá, ktoré sa k nemu približujú. Keď sa auto približuje k zadnému mŕtvemu uhlu alebo je tam detegované, v príslušnom vonkajšom spätnom zrkadle sa rozsvieti varovná LED ikonka. Ak vodič signalizuje zmenu jazdných pruhov, blikajúcu LED ikonku sprevádza výstražný zvukový signál.

Viac funkcií. Viac bezpečnosti. Viac o systéme.

 

Systém udržiavania v jazdnom pruhu

Pri rýchlosti od 60 km/h systém predvída trasu vozidla a vizuálne (na displeji a pomocou indikátora) aj hmatovo (vibrovaním volantu) upozorní vodiča na vybočenie z jazdného pruhu. Pri rýchlostiach od 60 do 160 km/h rozpoznáva jazdný pruh monokulárna kamera, ktorá je súčasťou čelného skla. Keď zistí, že pravdepodobne hrozí vybočenie z jazdného pruhu, automaticky pomáha vodičovi vrátiť vozidlo naspäť do jazdného pruhu ovládaním natočenia volantu cez systém elektrického posilňovača riadenia.

Viac funkcií. Viac bezpečnosti. Viac o systéme.